Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Laboratórne balíčky vyšetrení


                                                                      

V odberovom laboratóriu Oravskej polikliniky ponúkame širokú škálu rôznych balíčkov laboratórnych vyšetrení ušitých na mieru.

 

VYŠETRENIE ZÁPALU V ORGANIZME

Uvedený balíček  nás informuje o možných zápalových procesoch v tele. Obsahuje stanovenie C-reaktívneho proteínu, antistreptolyzínu, reumatoidného faktora, C3 a C4 zložky komplementu a sedimentácie erytrocytov. Jeho súčasťou je aj stanovenie krvného obrazu a vyšetrenie moču.

Vyšetrenie obsahuje:

 • Bioch: CRP, ASLO, RF, C3, C4, moč chem + sediment, FW
 • Hem: KO + dif
 • Celkový reaktívny proteín
 • Antistreptolyzín
 • Reumatoidný faktor
 • Komplement C3 a C4
 • FW – sedimentácia erytrocytov
 • vyšetrenie moču chemicky + vyšetrenie močového sedimentu,
 • vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov (základné, skríningové vyšetrenie základných krvných elementov.

Pokyny pred odberom

 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).
 • Na odber je potrebné prísť nalačno.
 • Na odber je potrebné doniesť vzorku ranného moču

Cena vyšetrenia: 24 €

 

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIE PRE KAŽDÉHO PACIENTA

Uvedená škála laboratórnych vyšetrení ponúka vyšetrenia  hladiny glukózy, cholesterolu, ale aj vyšetrenia poukazujúce na činnosť pečene ALT, obličiek a štítnej žľazy. Súčasťou tohto balíka je aj základné hematologické vyšetrenie pozostávajúce z vyšetrenia krvného obrazu so zhodnotením počtu červených, bielych krviniek i krvných doštičiek.

Vyšetrenie obsahuje:

 • Bioch: Glukóza, Urea, Kreatinín, Bilirubín celkový, ALT, Cholesterol, TAG, LDL, HDL, TSH, fT4, moč chem. + sed.
 • Hem: KO + dif
 • glukóza,
 • močovina,
 • kreatinín,
 • celkový bilirubín,
 • alanínaminotransferáza,
 • cholesterol celkový,
 • triacylgylceroly,
 • LDL (lipoproteíny s nízkou hustotou),
 • HDL (lipoproteíny s vysokou hustotou),
 • tyreostimulačný hormón, voľná frakcia tetrajódtyronínu,( štítna žľaza)
 • vyšetrenie moču chemicky + vyšetrenie močového sedimentu,
 • vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov (základné, skríningové vyšetrenie základných krvných elementov.

Pokyny pred odberom

 • Na odber je potrebné prísť nalačno.
 • Na odber je potrebné doniesť vzorku ranného moču.
 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).

Cena vyšetrenia: 36 €

 

VYŠETRENIE ŠTÍTNEJ ŽLAZY

Balíček štítna žľaza  obsahuje stanovenie  TSH -tyreotropného hormónu a FT4voľnej frakcie T4 ako  aj voľnú frakciu T3

Vyšetrenie obsahuje:

 TSH, fT4,  fT3

 • tyreostimulačný hormón,
 • voľná frakcia tetrajódtyronínu (hormón),
 • voľná frakcia trijódtyronínu,

Pokyny pred odberom

 • Na odber je potrebné prísť nalačno.
 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).

Cena vyšetrenia: 27 €

 

METABOLIZMUS TUKOV

Balíček  je zameraný na zistenie porúch tukového metabolizmu. Obsahuje  stanovenia hladiny glukózy, základného lipidového profilu (cholesterol, triacylglyceroly, HDL cholesterol, LDL cholesterol)

Vyšetrenie obsahuje:

 • glukóza,
 • CHOL + TAG + LDL + HDL (základný tukový profil),

Pokyny pred odberom:

 • Na odber je potrebné prísť nalačno
 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).

Cena vyšetrenia: 11 €

 

VYŠETRENIE ANÉMIE

Anémia  patrí k najčastejším chorobným stavom. Základné hematologické vyšetrenie pozostávajúce z vyšetrenia krvného obrazu (počet erytrocytov, hodnota hemoglobínu) spolu s biochemickým vyšetrením metabolizmu železa, vitamínu B12 a folátov je dôležitou súčasťou rýchlej a efektívnej diagnostiky anémií.

Vyšetrenie obsahuje:

 • Bioch: Fe, , sat Trf, Feritín, vit B12, Foláty,
 • Hem: KO + dif
 • Krvný obraz - vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov (základné, skríningové vyšetrenie základných krvných elementov)
 • Železo
 • Feritín
 • Saturácia transferínu
 • Vitamín B12
 • Kyselina listová

Pokyny pred odberom

 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).
 • Na odber nie je potrebné prísť nalačno (ľahké raňajky).

Cena vyšetrenia: 26 €

 

VYŠETRENIE PARAMENTROV PRE FUNKCIU SRDCA

Kardiálny balíček poskytuje komplexný laboratórny pohľad na kardiovaskulárny systém. Parametre, ktoré sú v ňom zaradené, informujú o poruchách metabolizmu glukózy, obličiek (kreatinín), pečene (celkový bilirubín, ALT), metabolizmu tukov (cholesterol, triacylglyceroly, LDL cholesterol, HDL cholesterol). Obsahuje aj parametre, ktoré sa považujú za samostatné rizikové faktory aterosklerózy (kyselina močová, CK, fibrinogén, D-dimér). Na posúdenie stavu myokardu je súčasťou balíka stanovenie vysokosenzitívneho troponínu T (diagnostický marker pre infarkt myokardu) a NT- proBNP (marker srdcového zlyhávania). Okrem toho je súčasťou balíčka vyšetrenie krvného obrazu a základná koagulácia.

Vyšetrenie obsahuje:

 • Bioch: Glu, Krea, Bil. celk., ALT, Chol, TAG, LDL, HDL, KM, CK, hsTnT, NT-proBNP
 • Hem: KO + dif, INR, APTT, fibrinogén, D-dimér
 • Glukóza
 • Kreatinín
 • Bilirubín celkový
 • ALT
 • Cholesterol
 • Triacylglyceroly
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Kyselina močová
 • Kreatinkináza
 • vysokosenzitívny troponín T
 • NT- proBNP (marker srdcového zlyhávania)
 • vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov (základné, skríningové vyšetrenie základných krvných elementov.
 • Protrombínový čas
 • APTT
 • Fibrinogén
 • D-dimér

Pokyny pred odberom

 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).
 • Na odber je potrebné prísť nalačno.

Cena vyšetrenia: 93 €

 

VYŠETRENIE FUNKCIE OBLIČIEK

Balíček Funkcia obličiek je určený všetkým pacientom, ktorí majú podozrenie na poruchu funkcie obličiek. Okrem základného vyšetrenia, ktorým je vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu, obsahuje stanovenie močoviny, kreatinínu , posúdenie stavu glomerulárnej filtrácie na základe výpočtu MDRD, stanovenie albumínu a celkových bielkovín na posúdenie prítomnosti albumínúrie, resp. proteínúrie a stanovenie krvného obrazu. Vzhľadom na to, že ochorenia obličiek často vznikajú v dôsledku diabetes, je súčasťou balíčka aj stanovenie glukózy.

Vyšetrenie obsahuje:

 • Bioch: Glukóza, Urea, Kreatinín, Albumín, Celková bielkovina,  výpočet glomerulárnej filtrácie MDRD, Alb/krea, vyšetrenie moču chemicky + vyšetrenie močového sedimentu,
 • Hem: KO + dif - vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov (základné, skríningové vyšetrenie základných krvných elementov

Pokyny pred odberom

 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).
 • Na odber je potrebné prísť nalačno.
 • Na odber je potrebné doniesť vzorku ranného moču.

Cena vyšetrenia: 13 €

 

VYŠETRENIE CUKROVKY

Balíček Cukrovka je zameraný na zachytenie pacientov s poruchou metabolizmu glukózy, resp. s diabetes mellitus (cukrovka). Jeho základom je stanovenie glukózy, okrem toho však obsahuje aj parametre zamerané na poruchy funkcie obličiek ako komplikácie diabetu (urea, krea, pomer albumín/kreatinín v moči, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu), poruchy lipidového metabolizmu (cholesterol, triacylglyceroly), poruchy metabolizmu kyseliny močovej, základný ionogram a vyšetrenie krvného obrazu.

Vyšetrenie obsahuje:

 • Bioch: Glu, Urea, Krea, KM, Chol, TAG, Na, K, U-Alb/krea, moč chem. + sed.
 • Hem: KO + dif
 • glukóza,
 • urea,
 • kreatinín,
 • kyselina močová,
 • CHOL,
 • TAG,
 • kreatínkináza,
 • vyšetrenie hladiny sodíka (nátria) v krvi,
 • vyšetreni hladiny draslíka (kália) v krvi,
 • vyšetrenie vylučovania albumínu obličkami, tzv. albuminúrie (ukazovateľ začínajúceho poškodenia glomerulov obličiek,
 • moč chemicky a sediment.
 • vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov (základné, skríningové vyšetrenie základných krvných elementov.

Pokyny pred odberom

 • Na odber je potrebné prísť nalačno.
 • Na odber je potrebné doniesť vzorku ranného moču.
 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).

Cena vyšetrenia: 19 €

 

VYŠETRENIE PARAMENTROV PRE ŽENU

Balíček Pre ženu je určený všetkým ženám bez ohľadu na vek. Okrem základných vyšetrení (glukóza, obličkové, pečeňové testy, posúdenie porúch lipidového metabolizmu) ponúka parametre, ktoré môžu poukázať na možnú anémiu, poruchy zrážanlivosti krvi, poruchu kostného metabolizmu, poruchu funkcie štítnej žľazy, zápal, nedostatok vitamínu D.

Vyšetrenie obsahuje:

 • Bioch: Glu, Krea, KM, Bil. celk., ALT, ALP, AMS, Na, K, Ca, P, Mg, CRP, Chol, TAG, LDL, HDL, Fe,  Ferit, TSH, fT4, vit. D, moč chem. + sed.
 • Hem: KO + dif, INR, APTT, fibrinogén
 • Glukóza
 • Kreatinín
 • Kyselina močová
 • Bilirubín celkový
 • ALT - pečeňový enzým
 • ALP
 • Sodík
 • Draslík
 • Vápnik
 • Fosfor
 • Horčík
 • Celkový reaktívny proteín
 • Cholesterol
 • Triacylglyceroly
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Železo
 • Feritín
 • TSH - marker štítnej žľazy
 • FT4 - marker štítnej žľazy
 • Vitamín D
 • moč chemicky a sediment
 • vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov (základné, skríningové vyšetrenie základných krvných elementov
 • Protrombínový čas
 • APTT
 • fibrinogén

Pokyny pred odberom

 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).
 • Na odber je potrebné prísť nalačno.
 • Na odber je potrebné doniesť vzorku ranného moču.

Cena vyšetrenia: 73 €

 

VYŠETRENIE PARAMETROV PRE MUŽA

Balíček pre muža je určený všetkým mužom bez ohľadu na vek. Okrem základných vyšetrení (glukóza, obličkové, pečeňové testy, posúdenie porúch lipidového metabolizmu) ponúka parametre, ktoré môžu poukázať na možnú anémiu, poruchy zrážanlivosti krvi, poruchu funkcie štítnej žľazy, nedostatok vitamínu D . Súčasťou balíčka je aj stanovenie PSA (prostatický špecifický antigén), ktorý sa považuje za skríningový marker ochorení prostaty.

Vyšetrenie obsahuje:

 • Bioch: Glu, Krea, KM, Bil. celk., ALT, GMT, AMS, Na, K, Ca, P, CRP, Chol, TAG, LDL, HDL,TSH, fT4,
  vit. D, moč chem. + sed., PSA
 • Hem: KO + dif, INR, APTT, fibrinogén
 • Glukóza
 • Kreatinín
 • Kyselina močová
 • Bilirubín celkový
 • ALT – pečeňový enzým
 • GMT - pečeňový enzým
 • AMS
 • Sodík
 • Draslík
 • Vápnik
 • Fosfor
 • Celkový reaktívny proteín
 • Cholesterol
 • Triacylglyceroly
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • TSH – marker štítnej žľazy
 • FT4 - marker štítnej žľazy
 • Vitamín D
 • PSA – marker ochorenia prostaty
 • moč chemicky a sediment
 • vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov (základné, skríningové vyšetrenie základných krvných elementov
 • Protrombínový čas
 • APTT
 • fibrinogén

Pokyny pred odberom

 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).
 • Na odber je potrebné prísť nalačno.
 • Na odber je potrebné doniesť vzorku ranného moču.
 • Pred odberom na PSA sa odporúča dva dni nejazdiť na koni ani na bicykli.

Cena vyšetrenia: 82 €

 

VYŠETRENIE ONKOLOGICKÝCH MARKEROV        

Nádorové markery monitorujú prejav nádorového ochorenia. Stanovujú sa z krvi bežným odberom. Vyšetrenie je vhodné ako preventívne opatrenie absolvovať 1-2x ročne, hlavne u tých, kde sa onkologické ochorenie vyskytuje u priamych príbuzných alebo sú prítomné iné riziká. My doporučujeme zostavu 5-6 onkomarkerov v rámci prevencie, event. vlastnú zostavu na mieru.

CEA: vysoké hodnoty bývajú pri rakovine hrubého čreva a konečníka. Môže byť zvýšený aj pri rakovine žalúdka, pečene, pľúc a prsníka, mierne zvýšené hodnoty sa môžu vyskytovať aj pri neonkologických ochoreniach, ako sú zápalové ochorenia čriev a pankreasu, ako aj u fajčiarov.

Cena vyšetrenia: 9 €

Ca 19-9: až 98% rakoviny pankreasu má vysoké hodnoty tohoto onkomarkeru, okrem toho sú vysoké hodnoty pri rakovine žaludka a hrubého čreva, u niektorých typov rakoviny vaječníka.

Cena vyšetrenia: 19 €

Ca 125: až 80% zhubných nádorov vaječníka má vysoké hodnoty onkomarkeru Ca 125, okrem toho rakovina maternice a pľúc. Z neonkologických ochorení môžu byť mierne zvýšené hodnoty pri cirhoze pečene, endometrioze a cystách vaječníka.

Cena vyšetrenia: 19 €

Ca 15-3: vysoké hodnoty pri rakovine prsníka.

Cena vyšetrenia: 19 €

Ca 72-4: vysoké hodnoty sa vyskytujú pri rakovine žalúdka, pľúc a vaječníkov. Tak isto môžu byť zvýšené hodnoty pri cirhóze pečene

Cena vyšetrenia: 25 €

PSA: V sére mužov bez akejkoľvek patológie sa nachádza veľmi malé množstvo celkového PSA. Vysoké sérové hladiny PSA sa nachádzajú v prípadoch benignej hyperplázie (BPH), prostatitídy a obzvlášť pri nádorovom ochorení prostaty, a to i vrátane včasných štádií ochorenia (štádium A).

Cena vyšetrenia: 16 €

AFP:  Hlavné indikácie: a) skríning: len symptomatickí pacienti s cirhózou pečene, s podozrením na postihnutie testes (retencia semeníka, nádor semeníka u dvojčaťa) b) stanovenie diagnózy: určenie neznámeho primárneho tumoru

Cena vyšetrenia: 6 €

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa