Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
74/20-fú Zmluva č. RCD 676/2020 ITQ - Inštitút teórie kvality s.r.o. 36384771 A. Bielka 62, 01009 Žilina recertifikácia 1220 24.08.2020 24.08.2020 24.08.2020 Stiahnuť
73/20-piú Dohoda č. 2020/7 o poskytovaní služieb Katarína Iskerková 53180143 Grúňanská 1006/100, 029 44 Rabča likvidácia biologického odpadu 7.6 od 14.08.2020 14.08.2020 14.08.2020 14.08.2020 Stiahnuť
72/2020-piú Zmluva č. 2020/2 o prenájme kyslíka Karolína Kozoňová 53,73 21.10.2020 30.07.2020 30.07.2020 Stiahnuť
71/2020-piú Zmluva o nájme hnuteľného majetku Kardio-onkológia, s.r.o. 36434043 M. Gacek 2030/17, 026 01 Dolný Kubín sonografický prístroj do 30.09.2021 21.07.2020 03.08.2020 01.10.2020 Stiahnuť
70/2020-piú Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2017/49 MUDr. Ján Trabalík 37904761 Červeného kríža 62/32, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2355 do 31.10.2022 15.06.2020 03.08.2020 01.11.2020 Stiahnuť
69/2020-piú Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/14 Ministerstvo vnútra S 00151866 Pribinová 2 , 812 72 Bratislava prenájom nebytových priestorov do 30.11.2021 15.06.2020 03.08.2020 21.10.2020 Stiahnuť
69/2020-piú Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/14 Ministerstvo vnútra S 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 Stiahnuť
67/2020-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2019/12 EKOCAR, s.r.o. 47229225 Slanická 4598/12, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov do 30.11.2022 22.04.2020 29.07.2020 01.12.2020 Stiahnuť
66/2020-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku č. 2019/2 EKOCAR, s.r.o. 47229225 Slanická 4598/12, 029 01 Námestovo prenájom pozemku 1591.56 30.11.2022 22.04.2020 29.07.2020 01.12.2020 Stiahnuť
65/2020-piú Zmluva o nájme hnuteľného majetku Kardiológia - Mudr. Šulej Peter, s.r.o. 36707970 Hurbanova1183/30, 026 01 Dolný Kubín sonografický prístroj do 30.09.2021 21.07.2020 29.07.2020 01.10.2020 Stiahnuť
64/2020-piú Dohoda o skončení nájmu podľa Zmluvy č. 2017/55 o nájme nebytových priestorov KARDIONIS s.r.o. 36430196 Tulská 2009/26, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 03.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 Stiahnuť
63/2020-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2017/48 MUDr. Miloslav Matejčík 35663987 Červeného kríža 62/32, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 5116.8 do 31.10.2022 15.06.2020 29.07.2020 30.07.2020 Stiahnuť
62/2020-piú Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2017/51 MUDr. Terézia Barnášová 37904329 Červeného kríža 62/32, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 3391.44 do 31.10.2022 15.06.2020 29.07.2020 30.07.2020 Stiahnuť
61/2020-fú Dodatok č. 12 k zmluve o poskytovaní služieb OZO, a.s. 36380415 Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš zneškodnenie nebezpečného odpadu 670 do 31.12.2020 23.06.2020 27.07.2020 01.08.2020 Stiahnuť
60/2020-oziš Dodatok č. 69 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 09.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 Stiahnuť
59/202-oziš Dodatok č. 68 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 09.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 Stiahnuť
58/2020-oziš Dodatok č. 67 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 18.06.2020 27.07.2020 28.07.2020 Stiahnuť
57/2020-fú Licenčná zmluva Zdravoprojekt Bratislava s.r.o. 35772697 Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava autorské dielo 600 20.07.2020 27.07.2020 20.07.2020 Stiahnuť
56/2020 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava dodávka plynu 15.07.2020 17.07.2020 21.10.2020 Stiahnuť
55/2020-piú Dodatok č. 1/2020 ku zmluve č. 2020/1 o prenájme kyslíka Jozef Metes prenájom kyslíkovej náplne 4.85 do 8.7.2020 08.07.2020 08.07.2020 08.07.2020 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa