Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Novinky


D Ô L E Ž I T É !!! Akútna zdravotná stomatologická starostlivosť

03.04.2020 Pacientom s nariadenou karanténou a pacientom s COVID- 19 bude poskytovať akútnu zdravotnú stomatologickú starostlivosť:

Čítať viac

D Ô L E Ž I T É !!!

24.03.2020 Uzatvárame vchody do Oravskej polikliniky Námestovo pre pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Čítať viac

Covid-19 (Coronavírus) - RADY

17.03.2020 V súvislosti s výskytom koronavírusu poskytujeme nasledovné rady:

Čítať viac

Usmernenie Hlavného hygienika SR ku karanténe

12.03.2020 Dňa 09.03.2020 bolo hlavným hygienikom SR vydané nasledovné usmernenie o karanténe pre širokú verejnosť.

Čítať viac

O poliklinike


Oravská poliklinika Námestovo je strategickým zdravotníckym zariadením pre poskytovanie komplexnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Hornej Oravy, ako aj pre návštevníkov tohto regiónu. Zriaďovateľom polikliniky je Žilinský samosprávny kraj.

Oravská poliklinika Námestovo poskytuje ambulantnú, liečebno – preventívnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe zmlúv uzatvorených so zdravotnými poisťovňami a v zmysle platnej legislatívy. Starostlivosť je poskytovaná vlastným personálom a personálom, ktorý je v nájomnom zmluvnom vzťahu.

Dlhodobým cieľom organizácie je vytvoriť zariadenie, ktoré bude garantom poskytovania komplexnej ambulantnej a urgentnej zdravotnej starostlivosti v okrese Námestovo.

Informácie pre pacientov

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa