Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Novinky


COVID-19: Pomoc sebe a druhým

10.07.2020 Rady, opatrenia a odporúčania pre vás.

Čítať viac

POĎAKOVANIE Mestskej polícii Námestovo

15.06.2020 Vedenie polikliniky ďakuje náčelníkovi Mgr. Miroslavovi Hajdučíkovi a ostatným príslušníkom Mestskej polície v Námestove za pomoc počas celej doby trvania núdzového stavu vyhláseného počas pandémie ochorenia COVID – 19.

Čítať viac

Automatizovaný filter

15.06.2020 Od 15.6.2020 končíme s fyzicky riadeným filtrom pacientov na vstupe do hlavnej budovy polikliniky. Naďalej však zostáva pre pacientov povinnosť pri vstupe do budovy zmerať si teplotu termokamerou.

Čítať viac

Nové parkovacie miesta

31.05.2020 Od júla môžu pacienti polikliniky využívať zatiaľ len v skúšobnej prevádzke nové parkovacie miesta. V areáli polikliniky vzniklo ďalších 60 parkovacích miest.

Čítať viac

O poliklinike


Oravská poliklinika Námestovo je strategickým zdravotníckym zariadením pre poskytovanie komplexnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Hornej Oravy, ako aj pre návštevníkov tohto regiónu. Zriaďovateľom polikliniky je Žilinský samosprávny kraj.

Oravská poliklinika Námestovo poskytuje ambulantnú, liečebno – preventívnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe zmlúv uzatvorených so zdravotnými poisťovňami a v zmysle platnej legislatívy. Starostlivosť je poskytovaná vlastným personálom a personálom, ktorý je v nájomnom zmluvnom vzťahu.

Dlhodobým cieľom organizácie je vytvoriť zariadenie, ktoré bude garantom poskytovania komplexnej ambulantnej a urgentnej zdravotnej starostlivosti v okrese Námestovo.

Informácie pre pacientov

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa